Educatieve jeugdvoorstelling ‘Alex en de Ridder’

“De theatervoorstelling begint: Alex en de ridder. Het gaat over leerling Alex die een taalstoornis heeft. Hij kan niet goed meekomen op school; hij begrijpt niet alles en hij kan vaak niet goed uit zijn woorden komen. Dan ontmoet hij de ridder uit zijn computerspel en gaan ze samen op zoek naar de koningin in de Blauwe Bergen. Bij haar kan Alex een sleutel kan krijgen die al zijn problemen oplost… Onderweg verslaat Alex een heks die veel te snel praat, helpt hij een reus door hem een veel te moeilijke brief voor te lezen en verslaat hij een draak met drie koppen die door elkaar praten. Als 21 SpraakSaam-jongeren in een blauw T-shirt met daarop een sleutel het podium opstormen, krijgt Alex zijn sleutel van de koningin. De zaal juicht en iemand roept: “ik wil ook zo’n sleutel!!” Als Alex en de Ridder een lied zingen, zingt de hele zaal mee: praten, praten, woorden, woorden, woorden, vragen, vragen, vragen….

Na een korte lunchpauze wordt het SpraakSaam-lied gezongen. Het wordt op de gitaar begeleid door Peter Weeting (de ridder) en Bart Braat, een leerling van het Auris College Utrecht. Benjamin Murck (Alex) zingt en krijgt het voor elkaar het publiek mee te laten zingen.”

Bron: https://spraaksaam.com/spraaksaam-evenement-2013/