Educatieve voorstelling ‘Broers’

‘Broers’, een productie van Het Lage Licht, gaat over twee broers, Mark en Timo. Mark is horend, Timo is doof. Hun ouders zijn een lang weekend weg, ze zijn alleen thuis. Mark heeft wilde plannen, hij wil een feest organiseren, maar Timo ziet dat helemaal niet zitten. Jarenlang verzwegen frustraties en boosheid komen naar boven. Mark vindt dat Timo altijd veel teveel aandacht heeft gekregen omdat hij gehandicapt is. Timo vindt dat Mark nooit rekening met hem houdt.
 
De voorstelling laat zien hoe doven en horenden wel of niet met elkaar communiceren. Timo voelt zich buitengesloten in een horend gezelschap. Mark weigert gebarentaal te leren, maar voelt zich buitengesloten als Timo overlegt met de doventolk. Als de doventolk de jongens de rug toekeert, zijn ze op elkaar aangewezen.
 
De rol van Timo wordt gespeeld door Bas Bonnier, een dove amateurspeler die ook lichamelijke beperkingen heeft. Mark wordt gespeeld door Benjamin Murck, onder meer bekend van ‘SpangaS’. 

Het Lage Licht speelt ‘Broers’ op scholen voor doven en slechthorende en bijeenkomsten voor professionals die met deze doelgroep omgaan. De voorstelling is ook geschikt voor het reguliere voortgezet onderwijs om met de leerlingen een gesprek op gang te brengen over hoe je omgaat met dove/slechthorende kinderen.
 
Tekst: Willy Hilverda
Regie: Minnekus de Groot
Dramaturgie: Kees Deenik
Spel: Bas Bonnier en Benjamin Murck en Emmy Kauling.
Advies doventolk: Erika Zeegers

Op 27 november 2010 won de voorstelling de Publieksprijs èn een Juryprijs op het driedaagse Amateur Theater Festival te Rotterdam. De jury noemde de voorstelling zeer markant en gemaakt vanuit een duidelijk noodzaak.